Edut

Älykkään aurinkovoimalan edut

Älykkäässä aurinkosähköjärjestelmässä jokainen paneeli on oma tuotantoyksikkönsä. Jokaista paneelia ohjaa virranoptimoija ja korkean hyötysuhteen omaava vaihtovirtasuuntaaja. Automaatio ohjaa tuotantoa ja voimaloiden toimintaa voidaan seurata sekä hallita etänä.

Älykkään järjestelmän seurantapalvelu ja automatiikka mahdollistavat vikatilanteiden havaitsemisen, analysoinnin ja vikaantuneen komponentin ohittamisen automaattisesti etätoimintona. Tämä  madaltaa ylläpitokustannuksia merkittävästi. Pilvipalvelu portaali tuo ennustettavuutta ja toimintavarmuutta koko voimalan elinkaaren ajan, sillä viat havaitaan ennakoidusti ja vikaantunut komponentti ei vaikuta muuhun voimalan toimintaan. 

Hyvä suunnittelu ja virranoptimoijien hyödyntämien mahdollistavat kevyemmän asennustavan. Asennus ei pääsääntöisesti vaadi läpivientejä vesikattoon. Tämä helpottaa aurinkovoimalan pitkän elinkaaren aikana katolla tehtäviä huolto- ja kunnostustöitä, sekä pelastustyöntekijöiden työskentelyä hätätilanteissa.

Järjestelmiemme suoja- ja turvaominaisuudet ylittävät kaikki Euroopan tämänhetkiset vaatimustasot. Älykäs järjestelmä takaa turvallisen työympäristön huolto- ja pelastushenkilökunnan myös hätätilanteissa. Komponenttitason suojaukset katkaisevat virran myös paneelikentältä taaten turvallisen työskentelyn myös auringon paistaessa.

Joustava suunittelu

FLEXIBEL DESIGN
Solnet Smart Solar Installaties optimaliseren de prestatie van elk afzonderlijk paneel waardoor uw dakoppervlak op de meest efficiënte manier gebruikt wordt. Gedeeltelijke schaduw(werking), ligging van het dak of onevenredige veroudering hebben geen invloed op de prestatie van onze Smart Solar Installaties.

Matalat ylläpitokustannukset

Matalat ylläpitokustannukset

Älykkään järjestelmän seurantapalvelu ja automatiikka mahdollistavat vikatilanteiden havaitsemisen, analysoinnin ja vikaantuneen komponentin ohittamisen automaattisesti etäältä käsin. Pilvipalvelu portaali tuo ennustettavuutta ja toimintavarmuutta koko voimalan elinkaaren ajan sillä viat havaitaan ennakoidusti ja vikaantunut komponentti ei vaikuta muuhun voimalan toimintaan. Hälytykset ja virheilmoitukset voidaan välittää taloautomaation keskitettyyn valvontaan ja integroida osaksi normaalia kiinteistöhallintaa.

Toimintavarmuus

REDUNDANTIE
Automatische redundantie eigenschappen slaan slecht werkende componenten over waardoor de rest van de installatie nog steeds optimaal kan presteren. Smart Solar Installaties garanderen investeerders een hoge bedrijfstijd (uptime) en ROI.

Data & IoT

Data4

IoT toiminnallisuudet aurinkovoimaloissa mahdollistavat kaikkien voimaloiden valvonnan ja ylläpidon keskitetysti etäältä käsin. Komponenttitason seuranta ja etähallinta tuovat toimintavarmuutta ja kustannustehokkuutta voimalan pitkän elinkaaren ajalle. 

Modernit älykkäät voimalat tuottavat tarkkaa realiaikaista tietoa palvelimille ja tietoa on helppo käsitellä rajapintaamme hyödyntäen. Voimalan tietoja voidaan hyödyntää monipuolisesti kiinteistöhallinnassa, salkunhallinnassa sekä markkinointi- ja pr-viestinnässä.

Tarjoamme asiakkaillemme järjestelmäintegraatio, mainosnäyttö- sekä sovelluskehityksen palveluita konsultoinnista toteutukseen asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Kustannussäästöt

Cost-Savings

Omaan käyttöön tuotettu aurinkosähkö on hyvätuottoinen ja matalariskinen investointi kaikkialla Suomessa. Voimalan koosta ja sijainnista riippuen tuotto vaihtelee, mutta pohjoisinta Suomea myöten ensimmäisen vuoden sijoitetun pääoman tuotto on alkaen 5-7%. Aurinkosähkön hyödyntäminen kiinteistössä madaltaa kiinteistön käyttökustannuksia. Aurinkosähkö vähentää verkosta ostettavan sähkön. Tällä säästät sähkö-, siirto-, ja verokustannuksia. Aurinkovoimalan odotettu elinkaari on yli 30 vuotta. Jos tänä aikana sähkön kokonaishinta nousee, paranee  sijoitetun pääoman tuotto. 

Aurinkovoimala sijoituksena tuo myös kerrannaisia hyötyjä. Älykkään voimalan tuotantotiedot voidaan välittää salkunhallinnasta vastaavalle toimijalle joka voi huomioida kohteen muuttuneen ostoprofiilin sähkönhankinnassa tuoden taloudellista lisähyötyä myös verkosta hankitun sähkön osalta. 

Paloturvallisuus

Screen-Shot-2017-09-06-At-18.43.39

Paloturvallisuus

Älykkään järjestelmän suoja- ja turvaominaisuudet ylittävät kaikki Eurooppalaiset vaatimukset ja takaavat turvallisen työskentelyn asentajille, huolto- ja pelastushenkilöstölle.   

Vain SafeDC ominaisuudella varustetun voimalan paneelikentän jännite pystytään laskemaan turvalliselle tasolle auringon paistaessa. Jännitteen laskeminen turvalliselle tasolle vaatii paneelikentällä paneelikohtaisen DC-erotuskytkimen. Tämä mahdollistaa paneeliketjun automaattisen erotuksen estäen jännitteen kerääntymisen kentällä.

Poiketen perinteisestä voimalasta SafeDC ominaisuus mahdollistaa pelastuslaitoksen aloittavan sammutustyön normaalin sammutussuunitelman mukaisesti ilman sähköturvallisuuden erityistä huomioimista.

Perinteisen voimalan paneelikenttä pysyy jännitteisenä auringon paistaessa. Paneelikenttä muodostaa näin takajännitteen kiinteistön sähköverkkoon vaikka vaihtovirtasuuntaaja olisi kytketty pois käytöstä tai sähköverkko olisi pois toiminnasta vaikeuttaen huolto- ja sammutustöitä.

DC-järjestelmien aiheuttamat mahdolliset valokaaret aiheuttavat paloturvallisuusriskin sekä vaaran voimalan läheisyydessä työskentelevälle henkilökunnalle.