Edut

Älykkään aurinkovoimalan edut

Älykkäässä aurinkosähköjärjestelmässä jokainen paneeli on oma tuotantoyksikkönsä. Jokaista paneelia ohjaa virranoptimoija ja korkean hyötysuhteen omaava vaihtovirtasuuntaaja. Automaatio ohjaa tuotantoa ja voimaloiden toimintaa voidaan seurata sekä hallita etänä.

Älykkään järjestelmän seurantapalvelu ja automatiikka mahdollistavat vikatilanteiden havaitsemisen, analysoinnin ja vikaantuneen komponentin ohittamisen automaattisesti etätoimintona. Tämä  madaltaa ylläpitokustannuksia merkittävästi. Pilvipalvelu portaali tuo ennustettavuutta ja toimintavarmuutta koko voimalan elinkaaren ajan, sillä viat havaitaan ennakoidusti ja vikaantunut komponentti ei vaikuta muuhun voimalan toimintaan. 

Hyvä suunnittelu ja virranoptimoijien hyödyntämien mahdollistavat kevyemmän asennustavan. Asennus ei pääsääntöisesti vaadi läpivientejä vesikattoon. Tämä helpottaa aurinkovoimalan pitkän elinkaaren aikana katolla tehtäviä huolto- ja kunnostustöitä, sekä pelastustyöntekijöiden työskentelyä hätätilanteissa.

Järjestelmiemme suoja- ja turvaominaisuudet ylittävät kaikki Euroopan tämänhetkiset vaatimustasot. Älykäs järjestelmä takaa turvallisen työympäristön huolto- ja pelastushenkilökunnan myös hätätilanteissa. Komponenttitason suojaukset katkaisevat virran myös paneelikentältä taaten turvallisen työskentelyn myös auringon paistaessa.

Joustava suunittelu

Phoneilmarinen

Älykkäät paneelit, optimoitu tuotanto ja etähallinta

Älykkäässä aurinkosähköjärjestelmässä jokainen paneeli on oma tuotantoyksikkönsä, jota ohjaa virranoptimoija ja korkean hyötysuhteen omaava vaihtovirtasuuntaaja. Automaatio ohjaa tuotantoa ja voimaloiden toimintaa seurataan etäältä keskitetystä. Paneelitason optimointi mahdollistaa myös virhetilanteiden havaitsemisen ennakoidusti sekä vikaantuneen komponentin automaattisen ohittamisen. Tämä tuo toimintavarmuutta ja madaltaa ylläpitokustannuksia. Järjestelmä mahdollistaa korkeamman tuoton elinkaaren aikana, joustavamman asennuksen, sekä kattotilan tehokkaamman hyödyntämisen. Älykkäässä järjestelmässä varjostukset eivät vaikuta voimalan tuotatoon yhtä paljon kuin perinteisissä järjestelmissä.

Optimoinnin ansiosta asennus voidaan toteuttaa joustavasti mukaillen katon tai maaston muotoa. Älykkäässä voimalassa samaan ketjuun voidaan kytkeä eri tavoin suunnattuja paneeleja. Järjestelmä ohjaa tuotantoa ja säilyttää tasaisen jännitteen nopeastikin vaihtuvissa sääolosuhteissa taaten parhaan tehon tuotannolle kaikissa oloissa. Virran optimoijia voidaan käyttää kaikissa yleisimmissä paneeleissa. Virran optimoijilla on 25 vuoden tuotetakuu.

Hyvä suunnittelu ja virranoptimoijien hyödyntämien mahdollistavat kevyemmän asennustavan. Pääsääntöisesti läpivientejä ei vesikattoon ei tarvita, vaan asennus tehdään kelluvana. Tämä helpottaa aurinkovoimalan pitkän elinkaaren aikana tehtäviä katon huolto- ja kunnostustöitä, sekä pelastustyöntekijöiden työskentelyä hätätilanteissa.

Älykkään järjestelmän SafeDC™ -toiminnallisuus takaa turvallisen työskentelyn huolto- ja pelastustyöntekijöille. Paneelikentän jännite voidaan katkaista turvallisesti myös auringon paistaessa, eikä paneelikentälle jää takajännitettä.

Tutustu älykkään aurinkovoimalan tarjoamiin etuihin tarkemmin alla olevista videoista:

Kaupalliset järjestelmät:

Kotitaloudet ja asunto-osakeyhtiöt:

Ota yhteyttä niin kerromme lisää kiinteistöösi räätälöidystä järjestelmästä

Matalat ylläpitokustannukset

Yllapito

Matalat ylläpitokustannukset

Älykkään järjestelmän seurantapalvelu ja automatiikka mahdollistavat vikatilanteiden havaitsemisen, analysoinnin ja vikaantuneen komponentin ohittamisen automaattisesti etäältä käsin. Pilvipalvelu portaali tuo ennustettavuutta ja toimintavarmuutta koko voimalan elinkaaren ajan sillä viat havaitaan ennakoidusti ja vikaantunut komponentti ei vaikuta muuhun voimalan toimintaan. Hälytykset ja virheilmoitukset voidaan välittää taloautomaation keskitettyyn valvontaan ja integroida osaksi normaalia kiinteistöhallintaa.

Komponenttitason seuranta ja automaatio mahdollistavat seuraavat toiminnallisuudet:

 • Vikatilanteet havaitaan etäältä ja korjaustoimenpiteet voidaan suunitella ja aikatauluttaa ilman tarvetta paikanpäällä tehvävään virheen paikallistamisen ja analysointiin. Näin säästetään ainakin yksi käynti kohteessa vikatilanteiden korjaamisessa
 • Järjestelmän toimintavarmuus on korkea sillä yksittäisen komponentin vikaantuminen ei vaikuta muun voimalan toimintaan
 • Vikaantuneet komponentit ohitetaan automaattisesti eikä vikatilanne aiheuta häiriöitä muille komponenteille
 • Hallinta- ja seurantapalvelu on maksuton koko voimalan käyttöiän
 • Reaaliaikainen monitorointi on mahdollista missä vain, millä vain päätelaitteella
 • Seuraa koko kiinteistökantasi voimaloiden toimintaa keskitetysti
 • Koko voimalan elinkaaren aikana tuottama tieto on tallennettu pilvipalveluun. Tämä mahdollistaa järjestelmän toiminnan ja kunnon analysoinnin tehokkaasti ja luotettavasti.
 • Virheilmoitusten ja raportoinnin toimtus voidaan toteutta rajapinnan tai sähköpostin välitysellä

Etähallinta ja vikatilanteiden tarkka analysointi tehostavat huolto- ja ylläpitotehtäviä maksimoiden aurinkosähkön tuotannon ja minimoiden käyttöksutannukset koko elinkaaren ajalle.

Tutustu hallintapalveluun tarkemmin alla olevasta videosta:


Ota yhteyttä niin kerromme lisää matalan elinkaarikustannuksen omaavasta voimalasta.


Toimintavarmuus

Redundancy

Toimintavarmuus 

Älykäs järjestelmä tuo toimintavarmuutta ja ylivoimaiset turvaominaisuudet

Komponenttitason virran optimoijat mahdollistavat vikatilanteiden havaitsemisen ja ohittamisen automaattisesti. Tämä lisää turvallisuutta sekä takaa korkean toimintavarmuustason. Yksittäisen komponentin vikatilanne ei vaikuta voimalan muiden osien tuotantoon.

Aurinkosähköjärjestelmän paneeleilla on valmistusprosessien ja ilmastollisten olosuhteiden johdosta oma optimaalinen MPPT-käyrä. Älykkäässä järjestelmässä jokaisen paneelin MPPT-käyrää ohjataan realiaikaisesti optimoimaan tuotantoa paneelitasolla. Perinteisen järjestelmän ketjuun kytkettyjen paneeleiden heikkoutena on eri syistä johtuva yksittäisen paneelin rajoitettu tuotantoteho, joka puolestaan rajoittaa koko ketjun tuotantehoa luoden vastuksen.

360 asteen näkymä järjestelmän toimintaan

 • Komponenttitason realiaikainen seuranta
 • Automattiset hälytykset vikatilanteista ja tarkka tieto vikaantuneen komponentin sijainnista
 • Voimalan tietojen seuraaminen milla vain päätelaitteella, myös iOS ja Android
 • Vikatilanteiden havaitseminen, analysointi ja korjaussuunittelu tehdän etänä
 • Elinkaaren aikana yksittäinen keräin voidaan korvata muusta kokoonpanosta poikkeavalla alitteella
 • Ammoniakkia ja suolaa vastaan sertifioidut suojaukset takaavat toimintavarmuuden myös haastavissa olosuhteissa
 • Turvallinen toiminta huoltohenkilökunnalle
 • Turvallinen toiminta sähkömiehille
 • Turvallinen toiminta pelastuslaitokselle ​

Järjestemliemme suoja- ja turvaominaisuudet ylittävät kaikki Euroopan tämänhetkiset vaatimustasot taaten turvallisen toiminnan huolto- ja pelastushenkilökunnan kaikille toimijoille myös hätätilanteissa. Komponenttitason suojaukset katkaisevat virran myös paneelikeltältä taaten turvallisen työskentelyn myös auringon paistessa.

Ota yhteyttä niin kerromme kiinteistöösi soveltuvasta järjestelmästä tarkemmin.

Data & IoT

Data4

IoT toiminnallisuudet aurinkovoimaloissa mahdollistavat kaikkien voimaloiden valvonnan ja ylläpidon keskitetysti etäältä käsin. Komponenttitason seuranta ja etähallinta tuovat toimintavarmuutta ja kustannustehokkuutta voimalan pitkän elinkaaren ajalle. 

Modernit älykkäät voimalat tuottavat tarkkaa realiaikaista tietoa palvelimille ja tietoa on helppo käsitellä rajapintaamme hyödyntäen. Voimalan tietoja voidaan hyödyntää monipuolisesti kiinteistöhallinnassa, salkunhallinnassa sekä markkinointi- ja pr-viestinnässä.

Tarjoamme asiakkaillemme järjestelmäintegraatio, mainosnäyttö- sekä sovelluskehityksen palveluita konsultoinnista toteutukseen asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Kustannussäästöt

Cost-Savings

Omaan käyttöön tuotettu aurinkosähkö on hyvätuottoinen ja matalariskinen investointi kaikkialla Suomessa. Voimalan koosta ja sijainnista riippuen tuotto vaihtelee, mutta pohjoisinta Suomea myöten ensimmäisen vuoden sijoitetun pääoman tuotto on alkaen 5-7%. Aurinkosähkön hyödyntäminen kiinteistössä madaltaa kiinteistön käyttökustannuksia. Aurinkosähkö vähentää verkosta ostettavan sähkön. Tällä säästät sähkö-, siirto-, ja verokustannuksia. Aurinkovoimalan odotettu elinkaari on yli 30 vuotta. Jos tänä aikana sähkön kokonaishinta nousee, paranee  sijoitetun pääoman tuotto. 

Aurinkovoimala sijoituksena tuo myös kerrannaisia hyötyjä. Älykkään voimalan tuotantotiedot voidaan välittää salkunhallinnasta vastaavalle toimijalle joka voi huomioida kohteen muuttuneen ostoprofiilin sähkönhankinnassa tuoden taloudellista lisähyötyä myös verkosta hankitun sähkön osalta. 

Paloturvallisuus

Screen-Shot-2017-09-06-At-18.43.39

Paloturvallisuus

Älykkään järjestelmän suoja- ja turvaominaisuudet ylittävät kaikki Eurooppalaiset vaatimukset ja takaavat turvallisen työskentelyn asentajille, huolto- ja pelastushenkilöstölle.   

Vain SafeDC ominaisuudella varustetun voimalan paneelikentän jännite pystytään laskemaan turvalliselle tasolle auringon paistaessa. Jännitteen laskeminen turvalliselle tasolle vaatii paneelikentällä paneelikohtaisen DC-erotuskytkimen. Tämä mahdollistaa paneeliketjun automaattisen erotuksen estäen jännitteen kerääntymisen kentällä.

Poiketen perinteisestä voimalasta SafeDC ominaisuus mahdollistaa pelastuslaitoksen aloittavan sammutustyön normaalin sammutussuunitelman mukaisesti ilman sähköturvallisuuden erityistä huomioimista.

Perinteisen voimalan paneelikenttä pysyy jännitteisenä auringon paistaessa. Paneelikenttä muodostaa näin takajännitteen kiinteistön sähköverkkoon vaikka vaihtovirtasuuntaaja olisi kytketty pois käytöstä tai sähköverkko olisi pois toiminnasta vaikeuttaen huolto- ja sammutustöitä.

DC-järjestelmien aiheuttamat mahdolliset valokaaret aiheuttavat paloturvallisuusriskin sekä vaaran voimalan läheisyydessä työskentelevälle henkilökunnalle.

Safe-DC järjestelmä katkaisee virran myös keräimistä kun vaihtovirtasuuntaaja on pois päältä, sähköverkko on katki tai järjestelmä on havainnut jonkin seuraavista vikatilanteista:

 • Sähköverkon häiröt
 • Korkea lämpötila
 • Valokaarien muodostuminen
 • Maadoitusvika

Älykkään voimalan automaattiset turvaominaisuudet helpottavat pelastuslaitoksen toimintaa:

 • Automaattinen DC erotuskytkin
 • Paneelikentän jännitteen autoaattinen alentaminen turvalliselle tasolle
 • LoM suojaukset ja saarekekäytön esto
 • Arching-protection- toiminnallisuus joka estää valokaarien syntymisen

Järjestemliemme suoja- ja turvaominaisuudet ylittävät kaikki Euroopan tämänhetkiset vaatimustasot taaten turvallisen toiminnan huolto- ja pelastushenkilökunnan kaikille toimijoille myös hätätilanteissa. Komponenttitason suojaukset katkaisevat virran myös paneelikeltältä taaten turvallisen työskentelyn myös auringon paistessa.

Ota yhteyttä niin kerromme kiinteistöösi soveltuvasta järjestelmästä tarkemmin.