Motiva: Solnet Green Energy Oy, Aurinkosähkö opetuskäytössä ja energian lähteenä

Solnet Green Energy Oy, Aurinkosähkö opetuskäytössä ja energian lähteenä

Solnet Green Energy on Suomen johtava aurinkosähköjärjestelmien toimittaja. Solnet on erikoistunut älykkäisiin aurinkovoimaloihin. Älykkäät voimalat takaavat parhaan tuoton kaikissa olosuhteissa, ne voidaan asentaa myös haastaviin kohteisiin ja ne ovat turvallisia. Älykkyyden ansiosta voimalan tuottoa voidaan seurata yhden paneelin tarkkuudella ja tiedot on helppo tuoda esille inforuuduilla tai kotisivuilla. Tuoton paneelikohtaisen seurannan ansiosta ylläpitokustannukset ovat alemmat. Solnet Green Energy toimittaa voimaloita Avaimet käteen -periaatteella, sekä hankintana että palvelumallina.

Aurinkosähkö opetuskäytössä ja energian lähteenä

Arcada ammattikorkeakoulun ja Practicum ammattiopiston katoilla on yhteensä 207 kwp aurinkovoimalat. Ne tuottavat noin 10% kiinteistöjen sähkön kulutuksesta. Lisäksi voimaloita hyödynnetään osana opetusta, sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa. Molemmat voimalat ovat älykkäitä järjestelmiä, joista saatava data ja kulutustieto hyödyttävät sekä opiskelijoita että opettajia. Voimaloita ja niiden tuottamaa dataa käytetään etupäässä energia- ja materiaalitekniikan yksiköiden insinööriopinnoissa. Voimalat on toteuttanut Solnet Green Energy Oy.