YLE: Västnylands största solkraftverk finns i Ekenäs

Västnylands största solkraftverk finns i Ekenäs

Västnylands största solkraftverk har invigts i Leksvall i Ekenäs. Företagen Soya och Makrobios har byggt ett solkraftverk på taket till de gemensamma fastigheterna.

Det nya solkraftverket är bland de 20 största i Finland. 300 kvadratmeter solpaneler producerar solkraft till Soyas tofufabrik och Makrobios lager.

Företagen räknar med att solkrafterverket ska täcka tio procent, eller kring 55 000 kWh, av det årliga energibehovet.

- Investeringen är både ekologisk och ekonomisk, uppger Makrobios vd Jouko Riihimäki som har planerat investeringen och ordnat med finansiering.

Meningen är att fördubbla solkraftverket under de närmaste åren, säger Soyas vd Stig Vesterlund.

Drömmer om självförsörjning

- Drömmen är kanske att vi någon gång kan bli självförsörjande vad energiproduktionen beträffar, säger Vesterlund.

Han säger att all den energi företagen behöver knappast någonsin kommer från solen utan kanske från ett biogasverk.

Investeringen i solkraftverket betalar sig enligt Stig Vesterlund rätt snabbt tillbaka.

- Den ska ha betalat sig inom loppet av fem år. Jag tycker det låter som en vettig tid för återbetalningen.

Ekoel från Ekenäs energi

I samband med att solkraftverket togs i bruk gjorde företaget Soya ett långsiktigt avtal med Raseborgs stads energibolag Ekenäs Energi om ekologisk energi.

Ekenäs Energi levererar certifierad ekoenergi till Soya. Energin produceras på industriområdet i Björknäs i Ekenäs.

Företaget SolNet Green Energy har levererat solkraftverket och står för underhållet.

https://svenska.yle.fi/artikel...